Antepecho

Serie AN4500

AN4500
21 x 58 mm // 1 x 2½
Pino

AN4510
21 x 69 mm // 1 x 3
Pino
Eucaliptus

AN4530
31 x 69 mm // 1½ x 3
Pino