Guardasillas

Serie GS6500

GS6500
12 x 94 mm // ¾ x 4

Pino
Eucaliptus
Prepintado

GS6510
8 x 69 mm // ½ x 3

Pino
Eucaliptus

GS6530
14 x 69 mm // ¾ x 3

Pino
Eucaliptus